1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

   Χαιρετισμός

Η Διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ σας προσκαλούν στο 1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί 1-3 Δεκεμβρίου 2017.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ είναι ένα από τα μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Ελλάδας. Είναι γενικό νοσοκομείο, αλλά με σαφή προσανατολισμό στην ορθοπαιδική και την τραυματιολογία, και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το μεγαλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο και κέντρο τραύματος στη χώρα, και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.

Διαθέτοντας τα περισσότερα από τα συνήθη τμήματα ενός γενικού νοσοκομείου, τα οποία μαζί με την Πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική, τα 6 ακόμα τμήματα ορθοπαιδικής χειρουργικής/τραυματιολογίας, τα εξειδικευμένα ορθοπαιδικά τμήματα και τα τμήματα όλων των υπολοίπων χειρουργικών/επεμβατικών ειδικοτήτων, συνθέτει ένα έντονα διαδραστικό διεπιστημονικό περιβάλλον.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προβάλλει το πλούσιο επιστημονικό/ερευνητικό έργο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, καθώς και τις συνεργασίες του με άλλους φορείς. Παράλληλα, να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην καθιέρωσή του ως θεσμού στο Νοσοκομείο, παρακινώντας και άλλα δημόσια νοσοκομεία στη διεξαγωγή πολυθεματικών επιστημονικών εκδηλώσεων.


Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Για το Επιστημονικό Συμβούλιο     Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος     Ο Διοικητής
Δρ. Χρυσόστομος Μαλτέζος     Δρ. Νικόλαος Κοντοδημόπουλος