1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Αγγειοχειρουργική

thumbnail of AA05thumbnail of AA06thumbnail of AA07thumbnail of AA11thumbnail of AA12

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ–ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΨΕΥΔΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (ΑΚΑ). ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΥΠΟ CT ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ IIIC ΚΑΤΑ GUSTILO.
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΘΗΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ – Η 5ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ.