1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Βιοηθική

thumbnail of AA22thumbnail of AA23

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ.