1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Διοίκηση της Υγείας

thumbnail of AA53thumbnail of AA54thumbnail of AA55thumbnail of AA60thumbnail of AA61thumbnail of AA62thumbnail of AA63thumbnail of AA64thumbnail of AA65thumbnail of AA68thumbnail of AA74

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΗΠΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΥ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ClinicalTrials.gov ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010-2016.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ.
Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCOREBOARD ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΑ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΥΔΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.