1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

thumbnail of AA88

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.