1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Οικονομικά της Υγείας

thumbnail of AA90thumbnail of AA91thumbnail of AA92thumbnail of AA93thumbnail of AA96

ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008.
ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ.