1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Παθολογική Ανατομική

thumbnail of AA15thumbnail of AA16thumbnail of AA17thumbnail of AA18thumbnail of AA25thumbnail of AA26

ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ.
ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ MUCOR: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.
ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΜΥΞΟΕΙΔΕΣ ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟ- ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ (FISH) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.