1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Παθολογική

thumbnail of AA114

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΡΟΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.