1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Πλαστική Χειρουργική

thumbnail of AA116thumbnail of AA117

ΟΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.