1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας

thumbnail of AA04thumbnail of AA119thumbnail of AA123thumbnail of AA124thumbnail of AA126thumbnail of AA127thumbnail of AA157

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ.
ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ.
THE MOST RECENT TRENDS IN THE MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT – PAPERLESS HOSPITAL, BIG DATA AND IOT – THE ROLE OF INFORMATION SCIENTISTS.