1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

thumbnail of AA129thumbnail of AA130

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Π.Φ.Υ. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΠΟΝΟΥ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.