1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

thumbnail of AA20

Η ΤΕΧΝΙΚΗ KAI Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.