1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Ψυχιατρική

thumbnail of AA150thumbnail of AA151thumbnail of AA152

ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.