1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Χορήγηση πιστοποιητικού με 16 μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές πλέον θα γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στο Συνέδριο.