1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος Πρόεδρος
Κοντοδημόπουλος Ν. Μαλτέζος Χρ.
Μέλη Μέλη
Αγαθονίκου Α. Αγγελόπουλος Θ.
Αλαμάνος Ι. Ανδρουτσοπούλου Κ.
Αμπραχίμ Σ.Ε. Ανδρούτσου Π.
Αναγνώστου Δ. Αντωνόπουλος Α.
Βάκκα Α. Αποστολοπούλου Α.
Βραχνός Π. Βλάχου Ι.
Γκρούμας Ν. Γαζή Σ.
Ευαγγελόπουλος Δ. Γιαλαμά Ε.
Ευτυχιάδης Χρ. Γούναρη Δ.
Καρατσόλης Φ. Διαμαντοπούλου Κ.
Κοκκίνης Κ. Δοντά Ι.
Κουφοπούλου Π. Καρράς Ε.
Κυριαζής Ι. Καυκάς Ν.
Λάππα Θ. Καφαντόγια Κ.
Λύτρας Κ. Κορρές Ν.
Μακρή Σ. Κωνσταντινίδου Μ.
Μαρκέτη Σ. Λάππα Ε.
Μαστρογιάννη Χ. Λελέκης Μ.
Μουζακίτης Π. Λιανίδου Π.
Μουλαράκης Α. Μακρής Κ.
Μουτάφη Α. Μαρκέτου Ε.
Μπανούση Α. Μαχαιράς Γ.
Μπαντής Α. Μίχος Π.
Μπέτση Τζ. Μπάκας Ε.
Πανάγου Ι. Μπαλτόπουλος Π.
Παπαδάκης Σ. Παναγιώτου Π.
Πάππου Α. Παπαδάκου Ε.
Παύλου Η. Παπαϊωάννου Ν.
Παχή Κ. Παρασκευόπουλος Ι.
Στυλιανάκης Α. Πετροπούλου Κ.
Τριανταφυλλόπουλος Ι. Πνευματικός Σπ.
Τσαφαντάκης Ε. Ράλλης Γ.
Τσιπλάκου Σ. Σπυρίδωνος Σ.
Φανδρίδης Ε. Τσίπρα Μ.
Ψωμιάδου Ε. Τσόγκα Θ.